Còn ngôn từ nào diễn tả hết khi bước chân vào cõi tạm tham sân si tranh chấp để đạt được những khát vọng của bản thân một kiếp người ở cõi phàm tục

Còn ngôn từ nào diễn tả hết khi bước chân vào cõi tạm , tham - sân - si , tranh chấp để đạt được những khát vọng của bản thân ,một kiếp người ở cõi phàm tục.
SƯ CÔ THÍCH NỮ MINH HỌC hội đủ nhân duyên khóac áo nâu sồng , đi theo tiếng gọi tuệ giác ,trụ trì CHÙA PHÚ MỸ chuprong gialai.
người là một bông hoa đã nở rộ trong chánh pháp , đem nguồn từ bi giáo hóa đạo tràng.
Hết duyên cõi tạm người đã viên tịch nơi cửa phật tịnh tu , hàng ngàn trái tim người con phật lắng đọng , xin cho con được một phút tưởng niệm về người .
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT.
23/06/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan