Hôm nay đi xem Open Stage of Arabesque 2018 vở múa nói về cuộc sống trong chung cư cũ của Đoàn nghệ thuật Bông Sen

Hôm nay đi xem Open Stage of Arabesque 2018 - vở múa nói về cuộc sống trong chung cư cũ của Đoàn nghệ thuật Bông Sen. Đó là một đời sống chung của hơn 70 hộ dân là các nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam thời sau giải phóng: đời sống chật hẹp khó khăn nhưng quây quần và lãng mạn. Nếu không có biên đạo múa Tấn Lộc, chắc các nghệ sĩ múa trẻ Việt Nam sẽ không có một chỗ dựa cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Cái gì có thể nói dối được nhưng với mình, múa là bộ môn nghệ thuật không thể dối lừa. Vì trong đó có mồ hôi, nước mắt, những ngón chân toé máu và vết thương đầy chân thật của khổ luyện.
Tình cờ gặp Dai Ngo tự nhiên có hình ?
Đầm JOVEN
21/05/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan